• Български
  • English
  • Deutsch
  • Русский
   032 693 693
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0 800 13 006
Компютърно асистиран спермален анализ (CASA)

 Компютърно Асистираният Спермален Анализатор (CASA) е автоматизирана система за спермален анализ, при която концентрацията,  подвижността и морфологията на сперматозоидите се оценява от специализиран софтуер

 за разлика от обикновената спермограма, при която тези параметри се оценяват от биолог. Основно предимство на спермалният анализ чрезCASA е, че се елиминира субективността, асоциирана с човешкия фактор, което позволява по-добра стандартизация на изследването.

Също така софтуерът брои сперматозоидите по-точно, може да изчисли тяхната скорост на движение и да запамети тяхната траектория, както и да изчисли и запамети размерите на трите им основни съставни части – главичка, шийка и опашка. Освен че изчислява много повече параметри наведнъж, CASA системата, с която разполага New Life Специализиран Медицински Център по Гинекология дава по-добри възможности за визуализирането на тези параметри, посредством графики и снимки, които са включени в резултатите от спермалния анализ, които даваме на нашите пациенти.

BACK