• Български
  • English
  • Deutsch
  • Русский
   032 693 693
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0 800 13 006

Мария Джонова-Добровска

Психолог

Дипломиран когнитивно-поведенчески консултант.

✓ Магистър по Психология (ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий”); специализация по ”Приложна психология и психотерапия” към Медицински университет – Пловдив; СДК “Клинична и консултативна психология” СУ ”Св. Кл. Охридски”;

✓ Преминати практически тренинги и обучения за когнитивно-поведенчески техники при тревожни и поведенчески разстройства, депресии и зависими поведения.

✓ Практически опит свързан с терапевтична работа с деца и семейства, индивидуални психологични консултации на деца и възрастни, психологични консултации на пациенти с репродуктивни нарушения.

✓ Психолог към фондация ”Искам бебе”.

 

 

BACK