• Български
  • English
  • Deutsch
  • Русский
   032 693 693
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0 800 13 006
Спермограма

Спермалният анализ или т.нар. спермограма е първото диагностично изследване, което се назначава, за да се оцени фертилността на един мъж.

При стандартния спермален анализ се

изследват три основни параметъра – концентрация (на сперматозоидите в семенната течност в мил/мл), подвижност (на сперматозоидите в проценти) и морфология (на сперматозоидите в проценти). При определяне на заключението се използват референтните стойности на Световната Здравна Организация (СЗО) и критерия на Крюгер за морфология. Резултатите от изследването обикновенно излизат в рамките на час и половина.

Разширеният спермален анализ включва и обработка на семенната проба през плътностен градиент с цел оценка на спермалните показатели след обработка. Такъв тип обработка се извършва стандартно преди процедури по вътрематочна инсеминация и ин витро оплождане, но в тези случаи обработката не е с диагностична цел, а обработеният материал се използва за съответната процедура. Резултатите от изследването излизат след 24 часа.

BACK