• Български
  • English
  • Deutsch
  • Русский
   032 693 693
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0 800 13 006
Тестикуларна биопсия

Тестикуларна биопсия се предприема при пациенти с азооспермия (пълна липса на сперматозоиди в еякулата), при които обаче има основание да се смята, че азооспермията е обструктивна, т.е. има активен процес на сперматогенеза, но поради обструкция (запушване) или липса на семепроводите,

сперматозоидите не могат да бъдат отделени. Въпреки това наличието на активен процес на сперматогенеза дава възможност сперматозоиди да бъдат извлечени директно от тестисите на пациента и използвани за ICSI оплождане.

Има различни видове тестикуларна биопсия. ВNew Life Специализиран Медицински Център по Гинекология се практикува методът TEFNA (TEsticular Fine Needle Aspiration/Тестикулярнa аспирация с финна игла), който е значително по-щадящ за пациента от отворената тестикуларна биопсия. При TEFNA процедурата финна игла, прикрепена към спринцовка, се вкарва през кожата на скротума в тестиса. Целта е да се биопсират различни участъци от тестиса с едно влизане на иглата, като по този начин се увеличава шансът да бъдат намерени сперматозоиди, като в същото време се минимизира структурните наранявания, нанесени на тетсиса.

BACK