• Български
  • English
  • Deutsch
  • Русский
   032 693 693
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0 800 13 006
Тест за микроделеции на Y хромозомата

Тестът за микроделеции на Y-хромозомата може да потвърди липсата на малка част от ДНК в определени гени на Y-хромозома, които играят роля в сперматогенезата. Дефект в някои от тези гени може да е причината за сериозните отклонения в сперматогенезата, наблюдавани при пациента. В зависимост от кита, които се използва за изследването, различни гени на Y-хромозомата могат да бъдат проверени за наличието на микроделеции.

BACK