• Български
  • English
  • Deutsch
  • Русский
   032 693 693
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0 800 13 006
Хромозомен анализ

 Хромозомният анализ (кариотипизиране) е вид генетично изследване, при което се визуализирати деференциално оцветяват всичките 46 хромозоми (нормалният брой хромозоми при човека).

Това дава възможност да се определи дали при пациента има някакво отклонение от нормалния брой и/или морфология на хромозомите. Често срещано генетично отклонения при мъже с тежък мъжки фактор за безплодие е синдромът на Клайнфелтър, чиято честота сред тези мъже достатига 1 на 10 при популациона честота 1 на 1000. Мъже със синдрома на Клайнфелтър имат допълнителна хромозома, поради което техният кариотип е 47,XXY. Освен че страдат от тежък мъжки фактор за безплодие, в повечето случаи те се отличават с и определени физически белези (висок ръст, слабо лицево и телесно окосмяване, намалени размери и обем на тестисите и др.). При съмнение за синдром на Клайнфелтър, е важно да се направи кариотипизиране, защото използването на асистирани репродуктивни техники не гарантира, че няма да се роди дете с хромозомни аберации.

BACK