• Български
  • English
  • Deutsch
  • Русский
   032 693 693
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0 800 13 006

ВЪЗДЪРЖАНИЕ ПРИ МЪЖА

Тези от Вас, които вече са преминали през ин витро процедура знаят, че в деня на ин витро процедурата мъжът трябва да има между 2 и 5 денонощия сексуално въздържание. Същото важи и когато на мъжа се прави спермограма. Какво всъщност се случва в тялото на мъжа през тези от 2 до 5 денонощия? Има ли връзка въздържанието на мъжа с шанса за постигане на бременност?

За разлика от овулацията при жените, която обикновено настъпва веднъж на 28 дни, сперматогенезата при мъжете е постоянен процес. Тоест в семенните каналчета на тестисите постоянно се образуват сперматозоиди.  Те се съхраняват в двата надсеменника (епидидима) и по време на еякулацията се смесват със секретите от другите мъжки полови жлези, най-вече простатата и семенното мехурче. Логично е да се предположи, че колкото по-дълъг е периодът на сексуално въздържание при мъжа, толкова повече сперматозоиди се натрупват в надсеменниците. Но референтните стойности на Световната Здравна Организация (СЗО) за концентрация, подвижност и морфология на сперматозоидите са  съобразени именно с горепосоченото въздържание от 2 до 5 денонощия. Причината за това е, че това въздържание е във физиологичните граници. Извън тези граници, натрупаните в надсеменниците сперматозоиди могат да прелеят и се изхвърлят с урината.

Има данни, че въздържание по-дълго от посоченото води до влошаване на качеството на сперматозоидите, въпреки че обемът на отделения материал и броят на сперматозоидите обикновено са по-големи. Влошаването на качеството е свързано с повишаване на ДНК фрагментацията. Смята се, че когато сперматозоидите престояват по-дълго време в епидидима, те са изложени на свободни радикали, което води до повишаване на процента на сперматозоидите с фрагментирана ДНК. Като най-малката клетка в човешкото тяло, с много малко количество цитоплазма, сперматозоидът има ограничени механизми за защита от свободни радикали. Поради това не е препоръчително сперматозоидите да престояват дълго време в епидидима или след отделяне.

Според проучване публикувано през 2017 в престижното Американско научно списание „Фертилити енд Стерилити“, при ин витро процедури, в които мъжът има под 5 дни въздържание, средно се постига по-висок процент клинични бременности и раждания.

ЗАМРАЗЯВАНЕ на СПЕРМАТОЗОИДИ

КОЙ ИМА НУЖДА ОТ ЗАМРАЗЯВАНЕ НА СПЕРМАТОЗОИДИ?

Замразяването на сперматозоиди позволява тяхното дългосрочно съхранение и използване на по-късен етап.

КОЙ ИМА НУЖДА от ЗАМРАЗЯВАНЕ на СПЕРМАТОЗОИДИ?
  1. Мъже или момчета в пубертетна възраст, на които предстои лечение, токсично за техните сперматозоиди (най-често химиотерапия или лъчетерапия). От 2018 г. Центъра за Асистирана Репродукция към министъра на здравеопазването финансира замразяване на яйцеклетки, както и последващата ин витро процедура при жени с онкологично заболяване. Целта е жените с онкологично заболяване под 35 годишна възраст да запазят своите фертилните възможности след химио/лъчелечението. За съжаление държавата не финансира замразяването на репродуктивни клетки при онкоболни мъже. Въпреки това, с оглед съхраняване качеството на живот на мъжа след излекуване, е редно той да бъде информиран, че може да съхрани своите фертилни възможности.
С цел съхраняване на фертилните възможности сперматозоиди могат да замразят и  мъже/момчета, на които предстои тазова или тестикуларна операция,  мъже изложени на професионален риск за своята фертилност (напр. тежки метали, лъчения, повишена температура) и др.
  1. Мъже, които ще отсъстват от страната по време на ин витро процедурата на партньорката си. Дали заради работа или друг неотложен ангажимент, понякога партньорът на пациентката не може да присъства в точния ден на процедурата. В такива случаи единствено замразеният материал дава възможност процедурата да се извърши. Важно е да се знае, обаче, че свежият материал винаги е за предпочитане пред замразения, тъй като част от сперматозоидите не оцеляват замразяването. Затова до използването на замразен материал се прибягва само при липсата на други алтернативи.
  2. Мъже с много ниски спермални показатели или такива, срещащи трудности при отдаване. Това важи най-вече за мъже, които при някои отдавания нямат сперматозоиди, а при други имат единични. Ако в деня на пункцията в свежия материал не се намерят (достатъчно) сперматозоиди за оплождане на яйцеклетките, се използват замразените проби. При мъже с диабет или други заболявания, които могат да причинят еректилна дисфункция се препоръчва замразяване на сперматозоиди като застраховка, че в деня на ин витро процедурата ще има с какво да се оплодят яйцеклетките.

 

BACK