• Български
  • English
  • Deutsch
  • Русский
   032 693 693
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0 800 13 006
IMSI оплождане

IMSI (от англ. Intracytoplasmic Morphologically selected Sperm Injection) процедурата е подобрена версия на ICSI (от англ. IntraCytoplasmic Sperm Injection), при която сперматозоидите се гледат на много голямо увеличение (x 6000),

в сравнение с едва x400 до x600 оптично увеличение при стандартната ICSI процедура. По-голямото увеличение позволява да се визуализират много по-добре отделните подклетъчни структури на сперматозоида като акрозомата, главичката, шийката, цитоплазменият остатък и опашката на сперматозоида. По-добрата визуализация дава възможност за много по-прецизна селекция на сперматозоидите, които ще бъдат използвани при последващото оплождането. След това процедурата по оплождането при IMSIпроцедурата е идентична с тази при ICSI.

 

IMSI се пропоръчва при двойки с тежък мъжки фактор за безплодие, особенно при много нисък процент на сперматозоидите с нормална морфология, както и при двойки с няколко неуспешни асистирани репродуктивни цикъла зад гърба си.

BACK