• Български
  • English
  • Deutsch
  • Русский
   032 693 693
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛ.: 0 800 13 006
Спермоотделяне

След сперматогенезата, сперматозоидите се съхраняват в долната част на епидидимиса. За да настъпи еякулация, те се транспортират през епидидимиса (1), семепроводите (2), еякулаторния канал (3) и уретрата (4).

Обструкцията на епидидимиса, семепроводите или еякулаторния канал, ако е двустранна (от двете страни), може да доведе до аспермия (пълна липса на семенна течност) или азооспермия (пълна

липса на сперматозоидив семенната течност). Обструктивната азооспермия (сперматозоиди се произвеждат, но не могат да бъдат еякулирани) също така може да се дължи на вазектомия (медицинска процедура за стерилизация, при която семепроводите се прекъсват) или двустранна липса на семепроводи, генетична аномалия, свързана със заболяването кистозна фиброза (муковисцидоза).

В случаите на обструктивна азооспермия, сперматозоидите могат да бъдат извлечени от епидидимиса или тестисите с помощта на различни хирургически техники за спермално извличане. Най-често използвани са PESA (Подкожна Епидидимална Спермална Аспирация),MESA (Микрохирургическа Епидидимална Спермална Аспирация) и TESА (ТЕстикуларна Спермална Аспирация). Тъй като сперматозоидите, извлечени директно от тестисите, са неподвижни, те могат да бъдат използвани единствено за ICSI оплождане(ИнтраЦитоплазмено Спермално Инжектиране).

BACK